Maria Geboorte

5 september 2018

Categorie: default - Reageer

Op zaterdag 8 september viert de Kerk het feest van Maria geboorte. Zoals iedere geboorte een feest is voor de ouders en de familie, is de geboorte van Maria een feest voor heel haar familie, voor heel de Kerk. In de liturgie wordt normaal de sterfdatum van de heiligen gevierd, de datum van hun nieuwe geboorte in het eeuwig leven. Van Maria wordt de geboorte gevierd en zelfs nog vroeger het begin van haar leven in de schoot van haar moeder. Het leven van Maria is zo’n zegen voor de Kerk van alle tijden dat we haar het hele jaar door vieren. Telkens herinneren we ons een moment uit het leven van Maria als een heilsmoment. Nu dus haar geboorte. Die is meer dan een zegen voor haar ouders en het begin van haar eigen leven. Het is een zegen voor het hele volk en voor alle tijden. Het is de verre voorbereiding voor de Verlosser die zij zal ontvangen, Gods gave van heil voor heel de wereld. Het mysterie van de menswording van Gods Zoon is zo groot, dat het een lange voorbereiding vraagt. Die is al begonnen met de aanzeg van de profeten: “Een Maagd zal moeder worden…”. Het verlangen van het volk Gods is al langer aangescherpt en wordt steeds concreter. Het zijn niet enkel woorden van belofte van Godswegen, het zijn ook concrete mensen die het heil zullen ontvangen opdat het tot ons zou kunnen komen. Johannes de Doper past ook in dit rijtje. De geboorte van Maria is dan ook een feest voor ons omdat haar leven van in het begin al gekenmerkt wordt door Gods wil om ons allen te redden en te verlossen. Bidden tot Maria, kijken en luisteren naar haar wekt dan ook nieuwe hoop in ons leven. God geeft het niet op met ons, nooit! Hij toont het in Maria wiens geboorte het ja-woord van God aan de wereld al laat klinken. Straks zal zij antwoorden aan God: “Ja, mij geschiede naar uw Woord” en dat levende Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond