Openbaren

5 januari 2020

Categorie: default - Reageer

Openbaren

Het hoogfeest van de Openbaring van de Heer (Driekoningen) toont hoe de Messias gekomen is voor alle volken en niet enkel voor het uitverkoren volk van Israël. Ook de zogenaamde heidenvolken, diegenen die de Messias niet verwachten, zijn niet alleen welkom om Gods liefde te ontvangen, Hij roept ze! Van meet af aan wordt met de geboorte van Christus duidelijk dat Gods liefde zich niet laat opsluiten en beperken. Tor ergernis van de farizeeën en schriftgeleerden doorbreekt Jezus in het evangelie voortdurende de grenzen van de beperking. Hij roept iedereen bij zich, diegenen die dit het minst verwachten en diegenen die door anderen weggeduwd worden het eerst. Zo openbaart God zich de hele Blijde Boodschap door.

Het nederlandse woord ‘openbaren’ komt van ‘open’ en het middelnederlandse ‘baeren’ wat ‘dragen’ en’ ter wereld brengen’ betekent. In Christus wordt Gods liefde gedragen en geboren, ter wereld gebracht letterlijk. Dat vieren wij met dit prachtige feest. En zoals de wijzen uit het Oosten tonen wij onze verwondering hierover en brengen wij hulde en dank aan de Heer.

In ons doopsel heeft God zich ook geopenbaard. In iedere gedoopte heeft Hij de volle maat van zijn liefde gelegd, heeft Hij aanvaard als zijn veelgeliefd kind. Wij mogen die liefde openbaren: dragen en ter wereld brengen in de kracht van de heilige Geest. We kunnen ons niet genoeg verwonderen over deze gave die ieder van ons heeft ontvangen. We kunnen, zoals Jezus, er ook niet genoeg van geven. Want ook in ons laat de Heer zich niet opsluiten en beperken. Dit feest herinnert ons niet enkel aan wat tweeduizend jaar geleden in Betlehem gebeurde, het roept ons op om krachtig en geloofwaardig Gods liefde te openbaren aan de wereld zodat die – zoals de wijzen destijds – verwonderd en dankbaar mag zijn over zoveel liefde.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond