live beeld: klik op foto

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel


Praktisch 

Inschrijven Bedevaarten

Misintentie aanvragen

Doopsel

Catechese

Huwelijk

Zaal reserveren

Overnachtingen boeken

 

 

12 januari 2022

Eenheid in verscheidenheid

Dit jaar is het 114 jaar geleden dat de eerste gebedsweek voor de eenheid onder christenen werd georganiseerd. Het begon klein, zoals alles, maar het groeide vlug uit tot een wereldwijd initiatief waarin christenen uit de verschillende kerken en gemeenschappen met en voor elkaar bidden. Vooral in streken waar christenen uit verschillende kerken samenleven, is het bidden om eenheid en het zoeken naar verbondenheid een realiteit. Maar ook waar dit (nog) niet het geval is, mogen wij niet nalaten om deze week van gebed intens te beleven. Immers, deze gebedsweek vindt haar diepste oorsprong in het gebed van Jezus vlak voor zijn lijden en sterven! ‘Mogen alleen één zijn, Vader, zoals Gij in Mij en Ik in U…’ Het is bovendien een van de weinige momenten dat wij de inhoud van het gebed van Jezus kennen. Het vat de zending van Jezus samen. Hij heeft zijn leven gegeven voor die eenheid. Wij kunnen dan ook niet rustig achterover leunen en doen alsof het onze zaak niet is. Integendeel! Het behoort tot onze eigen zending als gedoopten om te ijveren voor de eenheid onder de christenen en onder alle mensen want allen zijn kinderen van God.

 

  Lees meer

In de kijker

Onthaalcentrum 'Huis van Maria'

Wegens de verstrengde corona-maatregelen zal het Onthaalcentrum tot nader bericht gesloten blijven.

ONLINE KAARSEN BRANDEN

We ontvangen in deze dagen veel telefoontjes en berichten van mensen die vragen om een kaars te laten branden bij Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Veel van hen mogen hun huis niet verlaten en kunnen dus zelf niet tot in Scherpenheuvel komen. We willen hen en u via deze weg helpen om toch uw kaars bij Maria te laten branden.

Als u graag een kaars wil laten branden, kan dat via de website zelf (klik hier). U mag ook mailen naar pastoor@scherpenheuvel.be of bellen naar de pastorie 013 35 56 61. Het verschuldigde bedrag van 5 euro kan u daarna overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding: uw naam + kaarsje branden.

BE36 4540 0918 7181 van Bedevaartsoord O.L.V. Scherpenheuvel

In deze tijden bidden wij voor alle bedevaarders, bezoekers, gelovigen, dokters, verpleegkundigen, coronapatiënten, families, zorgkundigen, ziekenhuisaalmoezeniers en pastores in de zorgsector... dat Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel over hen waakt.

 

Liturgische vieringen