Alles nieuw!

13 april 2022

Categorie: default - Reageer

 

Alles nieuw!

De Goede Week nodigt ons uit om alles goed te maken. Niet zozeer door onze eigen woorden of daden, ons eigen berouw en verlangen naar verzoening, maar door Jezus Christus alles goed te laten maken. Het is zijn week voor ons! Hij is goed en Hij laat ons daarin volop delen. Aan ons om ons te laten beminnen en te aanvaarden dat Christus’ liefde voor ons sterker is.

De Goede Week en Pasen vormen het hart van het liturgisch jaar en het hart van ons leven als christen. Reden te meer om deze week te beleven als een genade, een gave van Godswege voor ons. Hoe kunnen wij dat beter doen dan naar Christus te kijken, meer nog dan anders. Meer nog dan kijken, dieper kijken, schouwen en zijn liefde voor ons ontdekken. Jezus zelf zegt ook niet veel in deze Goede Week. Het zijn de leerlingen die zich ‘goed’ praten ondanks hun verraad, verloochening, afwezigheid… Het klinkt allemaal vals en bitter in de oren van de lijdende dienaar, Jezus Christus. Het zijn de Hosanna-roepers die wij horen en die al spoedig zullen scanderen: ‘Weg met Hem, kruisig Hem’. Het zijn de oversten en gezagsdragers die zullen spreken, grote woorden van veroordeling en eigengerechtigheid. Het zijn soldaten die zullen dobbelen en spelen en spotten met Gods veelgeliefde Zoon.

Maar er zijn ook de vrouwen. De vrouwen die Jezus’ gevolgd zijn van Galilea naar Jeruzalem en die bij Hem blijven, de vrouwen die doen wat gedaan moet worden in deze momenten van grof onrecht: zalven, troosten, zweet en bloed deppen, bidden en waken en dit alles met liefde, veel liefden machteloze liefde, echte liefde.

Het lijkt wel of alles wat Jezus in het evangelie heeft opgebouwd in zijn verkondiging, getuigenis en wonderlijke nabijheid wordt afgebroken op het kruis. En toch is het precies op dat moment van schijnbare afwezigheid ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten’, dat alles goed wordt. Hier is de puurste gave van Gods liefde zichtbaar, liefde tot het uiterste toe. Liefde die alles goed maakt, het verraad, de verloochening, de afwezigheid, het ongeloof. Dat vieren wij in de paasnacht: nieuw vuur, licht; nieuw water, doopwater; nieuw gezang, Alleluia; nieuw leven, eeuwig leven.

Laten wij deze Goede Week niet alle kansen geven en ze niet tegenwerken door onszelf weer eens op de voorgrond te plaatsen, met onze misnoegdheid, ons zelfmedelijden, onze eigen vormen van verraad en verloochening en afwezigheid… Jezus geeft zijn leven voor ieder van ons om ons allemaal goed te maken en nieuw.

Zalig Pasen!

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond