Ernstig, maar niet triestig

26 februari 2014

Op woensdag 5 maart is het aswoensdag en begint de veertigdagentijd. Aswoensdag is, samen met Goede Vrijdag, een vastendag. Dat betekent dat wij die dag onze aandacht vestigen op Christus die ons deze goede tijd geeft. We kunnen dit doen door onze gulzigheid te beteugelen en tevreden te zijn met minder dan gewoonlijk op vlak van eten en drinken en ontspanning. We moeten niet afzien, maar onze aandacht wakker houden op de Heer. We kunnen dit doen door een askruisje te ontvangen en in de viering aandachtig te luisteren naar wat de Heer zegt. We kunnen dit ook doen door heel de veertigdagentijd en bijzonder op aswoensdag en Goede Vrijdag meer te denken aan anderen dan aan onszelf en dan vooral aan diegenen die wij niet spontaal graag zien of aan diegenen die noodlijdend zijn.

De veertigdagentijd is een tijd van evangelische authenticiteit. Jezus toont ons in deze tijd hoe waarachtig zijn verkondiging is, hoe oprecht en gemeend Gods liefde voor ieder van ons is. Hij toont het zoals Hij het nog nooit heeft getoond; niet alleen met goede woorden, niet alleen met goede daden, maar met zijn eigen leven. Dit getuigenis willen wij ontvangen iedere zag en iedere zondag opnieuw. Maar we willen ook geven. Allereerst zelf getuigen worden van de waarachtigheid van onze geloofsbelijdenis. Blijde Boodschappers worden voor de mensen om ons heen, dichtbij en veraf. Acties als broederlijk Delen helpen ons om dit getuigenis concreet en daadwerkelijk te maken.

De scheurkalender die zij uitgeven kan ons helpen om onze geest en ons hart te openen voor de mensen in nood, de mensen voor wie God in zijn Zoon nabij is gekomen. Authenticiteit in het getuigenis betekent ook dat wij onze relatie met de Heer ernstig nemen. Wat betekent het voor mij dat Christus heeft geleden en is gestorven. Is Hij mijn verlosser? Bijzonder dit jaar waarin we de lezingen van de zogenaamde A-cyclus ontvangen, vormt de veertigdagentijd een bezinning op ons eigen doopsel. We horen de lezingen die van oudsher de voorbereiding waren voor de catechumenen, de doopleerlingen. Zondag na zondag mogen wij dieper doordringen in wat het betekent om gedoopt te zijn. Iedere zondag brengt ons een element van het doopsel aan. Laten we ernaar luisteren, het ontvangen in ons leven en de relatie met de Heer intenser beleven. In een relatie moet de goede wil van twee kanten komen. Van Gods kant is het duidelijk: Hij geeft alles, zelfs het leven van zijn enige Zoon. Van onze kant is het soms wat flauw… het is nu de gunstige tijd om ons geloof ernstig te nemen.

Maar ernstig zijn is niet hetzelfde als triestig zijn. Jezus waarschuwt ons trouwens op aswoensdag voor al te grote triestigheid: ‘Zet geen somber gezicht op als je vast!’. Wij beleven deze tijd niet voor het oog van de anderen, maar voor het oog van de Vader die in het verborgene ziet. Er is trouwens geen reden om triestig te zijn. We gaan Gods liefde ontvangen in de overvolle maat, we worden uitgenodigd om daarop te antwoorden met een liefdevol hart, liefdevolle woorden en daden. Dat is reden tot vreugde! De vreugde van de verrijzenis. Die van Christus en die van ons. Een zalige Veertigdagentijd aan u allen.

Reacties

Door luc Verreycken 18/09/21 (7 jaren geleden)

luc Verreycken

re: Ernstig, maar niet triestig

De boodschap van aswoensdag is een attitude van vasten en ons ernstig voorbereiden op het lijden en de opstanding van onze heer Jezus Christus. Opdat wij worden vervuld met heiligheid en volle genade! " Heer laat niet met uw erfdeel spotten".

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond