"Gouden Roos" : wat betekent dit voor Scherpenheuvel ?

14 februari 2011

Categorie: default - 1 reactie

Gouden Roos voor Scherpenheuvel

 

Mensen geven elkaar geschenken uit dankbaarheid. ‘Een bloemetje omdat je me hebt geholpen toen ik het moeilijk had’, bijvoorbeeld. Of uit waardering. ‘Een bloemetje omdat ik je bewonder voor wie je bent en wat je doet.’ Of om te troosten. ‘Een bloemetje bij het ziekbed.’ Of om te bemoedigen. ‘Een bloemetje omdat je goed bezig bent.’ Of om iets te bekomen. ‘Ik schenk jou iets in de hoop dat ik iets anders zal verkrijgen.’ Of iets schenken van de overvloed. ‘Ik geef je dit servies omdat ik er al drie heb en er geen blijf mee weet.’ Of… uit liefde. ‘Ik schenk je deze ruiker omdat ik van je hou.’ Er zijn vele redenen waarom mensen elkaar iets geven, oppervlakkige of diepgaande. Een geschenk zegt iets over de gever, maar ook over de ontvanger. Dat is ook het geval bij het schenken van de Gouden Roos.

De Gouden Roos is een symbool voor de Christus. Ze verbeeldt de schoonheid van de Christus. We hebben het vaak over de goedheid van Jezus, over zijn grenzeloze liefde, over zijn inzet voor anderen, over zijn zelfgave op het kruis… maar we horen niet zo vaak over de schoonheid van Christus. Natuurlijk zit zijn schoonheid in zijn goedheid en liefde, maar er zit ook een aantrekkelijkheid in Christus die lang voor zijn komst al voorzegd werd door de profeten, door de psalmist, door de wijzen van het Oude Verbond. De Messias wordt voorafgebeeld, prachtig  als een ‘bloem op het veld’, als ‘een lelietje van dalen’ (Hooglied 2,1), als ‘een twijg die ontspruit aan de stonk van Isaï’ (Jesaja 11,1). Het is de aantrekkelijkheid die Jezus heeft wanneer Hij de leerlingen roept die onmiddellijk alles achterlaten om Hem te volgen; wanneer de mensen met honderden Hem volgen en aan zijn lippen hangen om geen woord verloren te laten gaan; wanneer zieken en zondaars elkaar verdringen om de zoom van zijn kleed aan te kunnen raken. De innerlijke schoonheid van Christus die reflecteert in zijn uiterlijke verschijning en die niemand onberoerd liet en laat.

De Gouden Roos staat ook voor de passie van de Christus. Zijn zelfgave in lijden en dood. ‘Waarom is uw gewaad zo rood en zijn uw kleren als die van een druivenperser?’ (Jesaja 63,2). Het rood van de roos drukt zijn lijden uit, evenals de doornen. De schoonheid van de roos drukt ook de schoonheid van het lijden van Christus uit, van ‘Hem die alleen de wijnpers heeft getreden.’ (Jesaja 63,3). Bij het zegenen van de Gouden Roos laat de paus een druppel balsem en een wierookkorrel in de roos vallen, verwijzend naar wat met Christus gebeurd als zijn dode lichaam begraven wordt.

De Gouden Roos wordt traditioneel gezegend door de Paus op de vierde zondag van de Veertigdagentijd, Laetare-zondag genoemd naar het eerste woord van de intredezang (laetare=verheug u!) of ook ‘halfvasten’. Op deze zondag werd vroeger het roze kazuifel gedragen omdat door de passie al de glorie van de verrijzenis straalt. De rode roos van de passie wordt de gouden roos van de verrijzenis!

De Paus schenkt in naam van de hele kerkgemeenschap de Gouden Roos, de schoonheid van de Christus. Hij schenkt een symbool dat verwijst naar het fundament van ons geloof en van de Kerk: de Christus. Hij schenkt dit symbool aan een plaats die voor de ruimere kerkgemeenschap de schoonheid van de Christus uitstraalt en daarmee bevestigt hij en dankt hij. Maar de Paus wil ons ook bemoedigen om, zoals Maria te blijven wijzen naar haar Zoon: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal.’ Om ons door Hem te laten aantrekken en Hem van ganser harte te volgen. De Paus schenkt uit liefde, uit liefde voor Christus een symbool dat de schoonheid van die liefde verbeeldt.

Het bedevaartsoord van Scherpenheuvel is fier en dankbaar voor dit geschenk. Het straalt over allen die naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel komen als een aanmoediging om op haar woord te blijven vertrouwen: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’.

Reacties

Door Luc Verreycken 19/10/21 (10 jaren geleden)

Luc Verreycken

re: "Gouden Roos" : wat betekent dit voor Scherpenheuvel ?

Het feit dat zijne Heiligheid paus Benedictus het behaagd heeft
deze gouden roos te overhandigen aan Scherpenheuvel is een
momentum voor dit geliefde bedevaartsoord. O.L.V van Scherpenheuvel heeft veel troost en vreugde gegeven in onze harten.
Een plechtige Mis met Gregoriaanse gezangen, dat de luister en
spirualiteit alleen maar vergroot is hier op zijn plaats.
De hervorming van de hervorming die nu op stapel staat in
Rome bij de prefect van de Goddelijke eredienst en sacramenten,
zal als het ware een synthese zijn tussen de oude ritus en de huidige. Zij zal de sacraliteit en schittering alleen maar bevorderen.
Zoals paus Benedictus het zo mooi uitdrukt in zijn boek" de geest van de liturgie" moet de creativiteit die sommigen na het tweede Vaticaans concilie zich eigen hebben gemaakt dringend gecorrigeerd worden. / Luc Verreycken Aarschot

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond