Heerlijk!

28 juli 2021

Categorie: default - Reageer

 

Heerlijk!

 

Op 6 augustus vieren we het feest van de gedaanteverandering van de Heer. Het is gebaseerd op wat in het evangelie wordt verhaald hoe Jezus samen met Elia en Mozes verschijnt op de berg. Johannes, Petrus en Jacobus zijn getuigen van dit wonderlijke gebeuren. De hemel gaat open en de stem van de Heer klinkt: ‘Dit is mijn welbeminde, luistert naar Hem!’. In het Marcusevangelie is dit precies in het midden van het evangelie als een eerste hoogtepunt, het andere hoogtepunt is in Jeruzalem op het kruis. Dan zullen de leerlingen – behalve Johannes – de Heer alleen laten, maar nu zijn ze nog met drie om te zien en te bewonderen. Jezus is ‘heerlijk’, stralend wit en verheven. Ze krijgen een blik te zien van hoe de Vader zijn Zoon ziet: heerlijk, letterlijk: zoals de Heer. Stralend en verheven!

In het midden van de zomer mogen ook wij de verheven Heer zien in zijn heerlijkheid en er zelf heerlijk van worden.

In deze weken van de vakantie ontvangen wij in de liturgie het feest van een aantal heiligen die heerlijk zijn geworden in de ontmoeting met Jezus. Maria Magdalena op 22 juli die een nieuw en heerlijk leven ontvangt van Jezus en die als eerste de verrezen Heer zal ontmoeten en verkondigen. De liturgie viert haar als een apostel! In Scherpenheuvel vieren wij haar als de tweede patrones van onze basiliek en vieren we kermis! Op 29 juli vieren we de heilige Martha die samen met haar zus Maria en haar broer Lazarus, Jezus vaak ontvingen in hun huis en die niet alleen schitteren door hun vriendschap met de Heer, maar ook door hun geloof in Hem. Straks vieren wij op 15 augustus het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Ook Maria is door de Heer geraakt, door zijn Geest vervuld en trouw aan Jezus tot onder het kruis. Heerlijke getuigen van de Heer, mensen die heerlijk zijn geworden in de ontmoeting met Jezus.

We vieren deze weken ook geloofsgetuigen van na de verrijzenis van Jezus. Ze hebben Hem niet ‘gezien’, maar ze geloven en hun ogen zijn geopend om de heerlijkheid te ontvangen. Op 10 augustus de heilige diaken Laurentius die leeft in de derde eeuw in Rome, die dient en verkondigt in de jonge kerk die vaak beschuldigd wordt en vervolgd. Laurentius sterf de marteldood, zoals Jezus. Wat dichterbij in de tijd, in de dertiende eeuw, staat Clara op om haar leven in dienst van de Heer te stellen, om Hem te volgen in de radicale armoede naar het voorbeeld van de heilige Franciscus. Ook Clara straalt van heerlijkheid en geluk als zij een rijk leven inruilt voor een arm. Nog wat dichterbij, de heilige Ignatius van Loyola die we op 31 juli vieren, een tijdgenoot van Carolus Borromeus en van onze Filippus Neri, drie kerkhervormers die in hun tijd de kerk tot de Schrift bekeerden om Jezus te ontdekken als de Heer die heerlijk maakt.

Op 4 augustus vieren we de heilige Johannes Maria Vianney, de heilige pastoor van Ars, die in zijn eenvoud de mensen zo krachtig voor de Heer heeft gewonnen! Hij leefde in de 19de eeuw. Op 9 augustus vieren wij de heilige Teresia Benedicta van het Kruis, de bekeerde Edith Stein die overleed in het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau in 1942. Ondanks deze gruwel, de meest duistere bladzijde van onze recente geschiedenis, bleef zij stralen, vervuld van het licht van Christus.

We zijn opgeklommen in de tijd aan de hand van enkele heiligen de we deze weken dankbaar vieren. Vakantieheiligen die de heerlijkheid van de Heer in verschillende tijden zo krachtig hebben ontvangen en verspreid. Telkens hebben zij dat op een waarachtige, eigen en geloofwaardige wijze gedaan. Nooit vanuit bijzondere krachten of machten, niet met groot vertoon of spektakel, maar vanuit de genade die de Heer hen heeft geschonken! Nu zijn we in onze tijd, in de 21ste eeuw, bij ons dus. Leven wij van die heerlijkmakende genade die de Heer ons geeft in ons doopsel, in de sacramenten die wij vieren, in het gebed, in onze liefde voor God en voor elkaar, in onze dienstbaarheid, in ons christen-zijn vandaag in moeilijke tijden? ’t Is aan ons, het is bovendien haalbaar en vooral nodig om de verheerlijkte Heer te tonen, te laten schitteren.

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond