Laten we Jezus alleen ?

1 april 2015

Vorige week hadden we het over wie Jezus alleen laten op het moment van zijn passie, het hoogtepunt van zijn zending. Er bleef haast niemand over van al diegenen die enthousiast naar Hem hebben geluisterd of die door hem werden genezen. Zelfs de leerlingen die alles hadden achtergelaten om Hem te volgen, geven het op. Jezus bidt zelf vertwijfelt tot zijn Vader: Mijn God waarom hebt ge mij verlaten? Is Hij dan helemaal alleen?

Neen, er zijn er nog enkelen, meestal vrouwen, die doen wat gedaan moet worden deze laatste dagen. Maria van Magdala balsemt zijn hoofd met dure nardusbalsem. Ze krijgt daar veel kritiek voor want het geld kan beter besteed worden. Jezus echter waardeert haar gebaar. Hij ziet het las een voorafbeelding van wat zal komen en Hij prijst haar. ‘Overal waar van Mij verhaald zal worden, zal ook vermeld worden wat zij aan Mij heeft gedaan’, zegt Hij. En zo weten wij het ook.

Johannes, de geliefde leerling, de naïeve leerling ook, die bij het Laatste Avondmaal aan de borst van de meester ligt, blijft ook bij Hem. In de hof van Olijven waar zich het tragische verraad afspeelt, zal hij gaan lopen, naakt. Hij kan het niet aanzien dat zijn geliefde meester verraden wordt door een kus. Petrus trekt het zwaard, Johannes neemt de benen, maar niet om weg te blijven van Jezus! Terwijl Petrus tot driemaal toe zegt: ‘Ik ken Hem niet’, blijft Johannes bij Jezus tot onder het kruis. Hij is er niet alleen. Ook de moeder van Jezus en nog enkele vrouwen zijn daar om te doen wat gedaan moet worden: wenen om zoveel onrecht, rouwen om het lijden en de dood van hun geliefde Jezus. Jezus ziet het en laat Johannes ook niet alleen: ‘Zie daar uw moeder’, zegt Hij en aan zijn moeder: ‘Zie daar uw zoon’. En van toen af nam Johannes Maria in zijn huis. En van toen af is Maria moeder van alle leerlingen, van heel de Kerk.

Maria blijft bij haat Zoon. ook als Hij dood is. Zij legt hem terug in haar schoot waaruit Hij geboren is. Dat is wat moeder doen met hun kind. Ze laten het nooit in de steek. Jezus sterft, maar ook Maria sterft. dat is wat moeders voelen als hun kind dood in hun schoot ligt. De andere vrouwen wenen mee, dat doen vrouwen en ze zullen nog meer doen. Ze gaan Jezus straks opzoeken in het graf om Hem te balsemen… als ze de kans krijgen. Onderweg naar Golgotha zijn er nog enkelen die bij Jezus blijven. De vrouw van Pilatus neemt het voor Hem op tijdens zijn schijnproces. Veronica droogt zijn tranen en zweet als Hij het loodzware kruis van de menselijke eindigheid, zwakheid en zondigheid draagt door de straten met de joelende menigte. Enkele vrouwen wenen. Jezus ziet hen, hun tranen, hun onmacht. Simon van Cyrene wordt gevorderd om het te zware kruis mee te dragen. Hij doet het. Jezus voelt het al blijft Hij vallen, maar ook opstaan.

De soldaten blijven er ook bij. Zij doen wat hen is opgedragen. Ze doen zelfs meer. Ze profiteren van het weinige dat er nog te profiteren valt. Een linnen kleed waar ze om dobbelen. Een spons met zure wijn, een lans in de zijde. Ze doen meer dan van hen wordt verwacht, maar ze doen het niet uit liefde of geloof. Ze voeren bevelen uit en doen er nog een schepje bovenop.

En waar staan wij? Brengen de vieringen van Witte donderdag, Goede vrijdag en de Paaswake ons dichter bij Jezus? Gaan wij bij Hem blijven om Hem te danken voor zijn zelfgave opdat wij zouden leven hebben in overvloed? Gaan wij bij hem blijven waken zonder in slaap te vallen, zoals de leerlingen in de Hof van Olijven? Gaan wij onze vreugde tonen als God zijn Zoon verheft boven het kruis en de dood en daarmee ook ons opwekt? Als we dat doen, in alle eenvoud, zal het Pasen worden in ons leven, in de Kerk en in de wereld.

Zalig Pasen!

Reacties

Door Anny 18/09/21 (5 jaren geleden)

Anny

re: Laten we Jezus alleen ?

Een goede moeder blijft moeder, wat moet dat voor Maria zwaar geweest zijn. U kind zien sterven, en je kan niets doen .Wat moet het geloof in de almachtige Vader, groot zijn om u kind op zo een manier af te geven. Waar zijn wij dan met ons geloof, wij moeten een voorbeeld nemen aan Maria. Als wij maar de helft voelen en geloven , van de heilige Moeder zijn wij op de goede weg. Ave Maria en ik Dank U voor alles

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond