Palm- en Passiezondag

30 maart 2022

Categorie: default - Reageer

 

Palm- en Passiezondag

Het hoogtepunt van het liturgisch jaar en van ons christelijk leven is menselijkerwijze gesproken eerder een dieptepunt! En toch noemen wij dit de ‘goede week’. Menselijkerwijze gesproken zijn verraad, veroordeling, lijden en dood niet echt hoogtepunten, integendeel, dit willen wij niet!

En toch begint de goede week met een hoogtepunt in menselijk opzicht. De inwoners van Jeruzalem begroeten Jezus als de Koning. Met palmen in de hand en de Hossana’s in de mond, brengen de mensen eindelijk eer aan Jezus, de Messias, de Koning der Joden. Je zou zowaar denken dat er een keerpunt in de zending van Jezus is. Na alle verdachtmakingen door de farizeeën en schriftgeleerden, spreekt het volk als uit één mond: leve de Koning! De democratie heeft het gehaald… op het eerste gezicht want het zal niet lang duren of datzelfde enthousiaste volk zal met evenveel overtuiging met diezelfde schriftgeleerden en farizeeën scanderen: ‘Weg met Hem, kruisig Hem!’ Een fragiel hoogtepunt, op en top menselijk: schel en hol en Jezus onwaardig.

De goede week loopt uit op een ander hoogtepunt: de verrijzenis! Geen hoogtepunt door mensen bedacht of uitgeroepen, maar het initiatief van God en alleen van Hem. Het is bovendien niet zo vluchtig als het enthousiasme van de mensen van Jeruzalem aan het begin van de goede week. Het is blijvend, voor altijd én voor iedereen! Van een hoogtepunt gesproken! Dat kan alleen God en Hij doet het ook en Jezus is de eerste die ons de heerlijkheid toont die voor ons allen bestemd is.

Maar eerst de bittere werkelijkheid van een wereld die liefde wil, maar ze niet aankan en dus maar uit de weg ruimt op de meest laffe en lage wijze. Je zou voor minder de mensheid opgeven, maar dat doet Jezus niet. Integendeel, Hij neemt haar mee doorheen zijn lijden uit medelijden met de zwakke en laffe mensheid. Hij verheft de hele mensheid door zijn lijden en kruis en verzoent ze met zijn Vader. Liefde tot het uiterste toe: lijden uit liefde voor wie Hem uitscholden, voor wie hem hebben verraden, voor wie Hem bespotten en beschimpten, voor wie Hem aan het kruis nagelden. Neen, zo’n liefde kenden we nog niet, konden we ons niet voorstellen.

Laten we kijken naar Jezus, met schroom en dankbaarheid. Laten wij in Hem de nieuwe mens zien die liefde is, de Liefde, God! En laten we ons beminnen door Hem zodat ook wij worden verheven, uit de kleinmenselijkheid tot de heerlijkheid.

Zalige goede week voor u allen.

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond