Reiken naar wat voor ons ligt!

3 april 2019

Categorie: default - Reageer

Reiken naar wat voor ons ligt!

In de tweede lezing van de vijfde zondag in de veertigdagentijd horen wij hoe Paulus zich helemaal verlaat op Christus. Hem kennen, liefhebben, navolgen is alles en al de rest betekent niets. Maar Paulus is ook realistisch over zijn eigen leven en streven: ‘Niet dat ik het al bereikt heb. ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus.’ In dat verlangen zegt hij: ‘Ik vergeet wat achter me ligt, ik reik naar wat voor me ligt.’

Voor een christen is het wezenlijk dat hij zich niet laat afremmen, ontmoedigen, tegenwerken door wat achter hem ligt. De blik, het hart, het hele leven moet reikhalzend uitkijken naar wat voor ons ligt: ‘De prijs van Gods heerlijke roeping’. Die vrijheid is tegelijk de genade die wij in ons doopsel hebben ontvangen, want daarin zijn wij bevrijd van de oude, beperkte, zondige en sterfelijke mens. Maar het is ook een opgave om die vrijheid te bewaken want ze is de voorwaarde om de heerlijkheid te vinden.

In het evangelie maakt christus allen die Hem komen opzoeken vrij van het verleden, van wat hen bindt, van wat op hen weegt, van alles wat de toekomst onmogelijk maakt. ‘Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer.’ Dat is de genade die wij van Christus ontvangen, daarvoor heeft Hij zijn zending opgenomen en daarvoor zal Hij lijden en sterven; opdat wij vrij zouden zijn zodat de toekomst mogelijk wordt. Een toekomst zonder zonde, zonder geweld, zonder dood.

In Christus mogen wij dit zondag na zondag ontvangen, in zijn woord en brood, in zijn leven, lijden, sterven en verrijzen voor ons. Dat vieren wij ieder zondag in de eucharistie om het ook in ons leven en samenleven te ervaren en te beleven.

Christenen zijn geen mensen van het verleden, van de nostalgie of de heimwee. Neen, ze zijn fundamenteel mensen van de toekomst. Ze staan er niet alleen voor opne, ze maken ze ook mogelijk precies omdat ze niet krampachtig vasthouden aan verleden en heden. We reiken naar wat voor ons ligt en dat is heerlijk, zo heerlijk als het evangelie, als het Rijk Gods, zo heerlijk als Christus en zo heerlijk als allen die op Hem willen gelijken.

Deze spiritualiteit van de toekomst, deze mentaliteit die door geloof, hoop en liefde wordt gekenmerkt, kunnen we beleven alle dagen in het grote en in het kleine. in de keuzes die we maken, in onze omgang met elkaar, in onze blijmoedigheid, in de vrijheid van hart en leven die ons aantrekkelijk maakt in onze omgang met elkaar.

Er is moed nodig om te durven los te laten wat achter ons ligt, dat is waar, maar nog veel meer moed was er nodig om de doorgang naar de toekomst te openen. Dit laatste heeft Jezus gedaan voor ieder van ons. Het is zijn verdienste dat wij de toekomst met open armen kunnen omhelzen, dat is zijn gave, zijn geschenk aan ons. Laten wij het dankbaar aanvaarden en geloven.

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond