Toon uw schatten!

27 december 2021

Categorie: default - Reageer

 

Toon uw schatten!

Dierbare broeders en zusters, aan ieder van u, aan allen met wie gij verbonden zijt en aan alle mensen van goede wil: een zalig en gezegend nieuw jaar 2022! We begonnen het vorige jaar met grote beperkingen omwille van de coronapandemie, we beginnen het nieuwe jaar met minder beperkingen, maar nog steeds in de ban van het virus en wat het aanricht in ons leven en samenleven. Toch kunnen we met zijn allen het verschil maken door solidair te zijn. Dat is steeds zo, maar in crisissituaties nog meer.

Tijdens de coronapandemie zien we dat onze solidariteit belangrijk is om elkaar niet alleen een goede gezondheid te wensen, maar ook te gunnen. Het naleven van maatregen om elkaar niet te besmetten en de vaccinatie die opnieuw niet enkel voor onszelf is drukken die waakzaamheid voor elkaar uit. We worden dan wel beperkt in onze vrijheid, wij hebben nog ruimte genoeg om te tonen wat we voor elkaar betekenen.

De actie van de ‘Warmste Week’ die sedert enkele jaren het einde van het jaar ‘hart’ geeft, stond in het teken van ‘jezelf kunnen zijn’. De solidariteit die mensen betonen door gulle giften en wensen is hartverwarmend. Maar ook hier kan de pandemie en hoe we ermee omgaan ons helpen om andere de ruimte te geven opdat ze zouden kunnen leven. Zelfs zonder de dreiging van virussen, kunnen we mekaar ziek maken door het gif van de onverdraagzaamheid. We kijken dan enkel naar onszelf en ons eigen grote gelijk, ook als dit ten koste gaat van anderen. En al lijkt het minder ziekmakend dan corona, het maakt evenzeer levens kapot. Mensen die van jong af gepest worden, zijn getekend voor het leven!

De onverdraagzaamheid, het egoïsme dat aan de grondslag ervan ligt en het pestgedrag dat er uitdrukking aan geeft, is als een pandemie die wereldwijd slachtoffers maakt. En hoewel we dit wel degelijk zelf in de hand werken en er dus ook iets aan kunnen doen, blijkt het onuitroeibaar want het is van alle tijden.

Ook Jezus, Gods Zoon, wordt gepest, weggepest heel het evangelie door en in het begin al door de jaloerse Herodes. Zo is Hij verbonden met allen die door anderen aan de kant worden gezet, monddood gemaakt, veroordeeld worden en beticht van allerlei kwaad. Zij zullen diegenen zijn die in Jezus hun Redder en Verlosser herkennen en in Hem geloven. Niet de trotsen, de heldhaftigen, de zekeren en de machtigen worden verheven, dat had Maria al gezongen, maar wel de kleinen, de vernederden, de verdrukten, de zondaars.

De vreemde wijzen uit de heidenvolken komen naar het Kind kijken. Ze zijn gewekt door de liefde, zoals de herders, Maria en Jozef en wijzelf? Ze komen de liefde van God aanbidden en ontvangen in al zijn weerloosheid en kleinheid. En zij tonen Hem hun schatten. Niet het goud, de wierook en de mirre vormen de grootste geschenken, hoe koninklijk ze ook zijn. Zij hebben hun hart gevolgd om Jezus te vinden, zij hebben het voor Hem geopend en die schat werd er alleen maar groter door.

Herodes heeft geen hart voor Christus, hij zal met lege handen achterblijven. De herders, de wijzen, Maria en Jozef en allen die verder in het evangelie hun hart openen zullen niet alleen hun grootste schat tonen, ze zullen ze ook ontvangen. Laten wij dat ook doen want op ons hart staat geen beperking, niemand legt ze ons op tenzij wijzelf! Wij hebben de genade en de zegen van dit nieuwe jaar zelf in de hand, in ons hart.

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond