Tussen Pasen en Hemelvaart

21 mei 2014

Na de dood en de verrijzenis van Jezus is het moeilijk voor de leerlingen om een plaats te geven aan de ‘verrezen Heer’. Hoe moet het nu verder met hun leven? Ze hadden alles achtergelaten om Hem te volgen, maar nu is Hij er niet meer. Ze dolen in het rond, houden zich schuil in de bovenzaal in Jeruzalem, vertrekken terug naar hun vissersboten, gaan naar Emmaüs… Ze weten geen blijf met zichzelf, met wat ze hebben meegemaakt met Jezus. Het is allemaal verwarrend, alleszins niet sterk genoeg om de zending die ze van Jezus hadden ontvangen op te nemen. Maar Jezus komt hen te hulp. Hij helpt hen om te geloven dat Hij leeft. Hij verschijnt aan de leerlingen op een wijze dat ze het ook echt kunnen geloven. Dezelfde Jezus die gekruisigd en begraven is, leeft. Hij zoekt hen op in de bovenzaal, gaat mee naar Emmaüs, verschijnt aan het meer, Hij spreekt met hen, eet met hen, toont hen zijn wonden. Hij is het echt! Maar de zwaarste klap moet nog komen voor de leerlingen. Wanneer ze vertrouwd geraken met de aanwezigheid van de verrezen Heer, verlaat Hij hen met Hemelvaart. Opnieuw zullen ze zich bang terugtrekken, maar tien dagen later ontvangen ze de Heilige Geest die hen van alle twijfels geneest en bevrijdt. Dan pas en niet eerder zullen ze hun zending opnemen en hoe! Onbevreesd zullen ze spreken en handelen als Jezus. We lezen het in de Handelingen van de apostelen. Het lijkt wel het evangelie, maar nu zijn het de leerlingen die Gods woorden spreken, die wonderen verrichten, die mensen laten opstaan uit zonde en dood. Of is het toch Jezus zelf? Met de gave van de Heilige Geest is Jezus nog dichter bij zijn leerlingen, Hij werkt in en door hen. Hij leeft!

Zoals het met de leerlingen van toen ging, zo gaat het ook met ons. Ook wij hebben het moeilijk om te geloven dat Jezus leeft. En ook wij worden geholpen over onze twijfels heen. In de liturgie spreekt de levende Heer, toont Hij zich en herkennen wij Hem aan het breken van het Brood. Ook wij hebben de Heilige Geest ontvangen, dezelfde Geest die in Jezus was en die de apostelen met Pinksteren hebben ontvangen. Die Geest, Jezus zelf, werkt en leeft in en door ons. Je kunt het merken wanneer wij niet alleen over onze twijfel heen geraken en blij geloven, maar ook als wij naar Jezus verlangen, naar zijn Woord en Brood. Je kunt het ook merken, duidelijk, wanneer wij ondanks alles de kaart van het evangelie trekken en in goede woorden en daden de Blijde Boodschap beleven. Je kunt het merken wanneer wij als broeders en zusters leven en leven geven. Je kunt het merken aan zoveel dat wonderlijk is en dat toont dat Jezus leeft!

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond