Wat moet ik doen?

8 december 2021

Categorie: default - Reageer

 

‘Wat moet ik doen?’

De vraag: ‘Wat moet ik doen’, ligt ieder op de lippen die het leven ernstig neemt. ‘Wat moet ik doen om gelukkig te zijn?’, ‘Wat moet ik doen om een of ander doel te bereiken?’… Vragen genoeg. Nog sterker wordt het wanneer ik de vraag stel naar mijn samenleven met anderen: ‘Wat moet ik doen om anderen gelukkig te maken?’, ‘Wat moet ik doen opdat anderen hun doel zouden bereiken?’. Helemaal ernstig wordt het als de vraag gelinkt is aan mensen die ik liefheb: ‘Wat moet ik doen opdat mijn geliefde, mijn kind, mijn kleinkind gelukkig zou zijn?’, ‘Wat moet ik doen opdat zij zouden geloven dat ik hen bemin en het beste met hen voorheb?

Niet vreemd dus dat de mensen Johannes de Doper bestoken met de vraag: ‘Wat moeten wij doen?’. Ze nemen hun leven ernstig, ze willen het doopsel van bekering met water ontvangen. Ze hebben geluisterd naar Johannes, ze willen iets doen. Wat? Ieder krijgt een antwoord en nog wel heel concreet. Het zal moeite kosten om het duidelijke antwoord om te zetten in concrete daden. Maar dat is nu juist de weg van bekering. Die begint bij het horen van een oproep, hier God die gerechtigheid wil, vervolgens het verlangen om hierop in te gaan en de stappen te zetten op die nieuwe weg. Het is steeds een moeizame weg want bekering betekent een ommekeer die het leven flink door elkaar schudt. De uitnodiging zal dus sterk moeten zijn, wil het resulteren in een oprechte en waarachtige bekering.

Johannes is al sterk, maar hij verwijst naar Jezus die sterker is dan hij. ‘Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur’. Ook Jezus zal in het evangelie de vraag: ‘Wat moet ik doen?’ herhaaldelijk horen. Hij zal ook telkens antwoorden, duidelijk en grondig want de bekering staat in functie van de komst van het Rijk Gods. Dat duldt geen halve maatregelen en geen flauwe en wazige plantrekkerij. De rijke jongeling krijgt dan ook als antwoord dat hij alles moet verkopen en aan de armen uitdelen en niet enkel de helft! Jezus gaat verder in zijn antwoorden dan Johannes de Doper want het doopsel met de heilige Geest wil vurigheid opwekken. Vergiffenis schenken zal zeventig maal zeven worden, altijd dus! ‘Niemand uitplunderen, iemand iets afpersen’, zal worden: ‘Voor uw vijanden bidden, de andere wang aanbieden. Het zal worden: ‘Uw leven in deze wereld haten, uw leven verliezen om het te winnen, uw kruis opnemen’. Radicale antwoorden op de vraag wat we moeten doen! Antwoorden die maar aanvaard en opgenomen kunnen worden in ons leven dankzij het doopsel met de heilige Geest en met vuur.

Daarvoor kijken we met Johannes de Doper naar Jezus. Hoe Hij de radicale weg van Gods gerechtigheid gaat. Ook Hij heeft zich niet beperkt in zijn antwoord tot het zoeken van een broos evenwicht, Hij heeft zich helemaal gegeven. Hij heeft het kruis niet alleen opgenomen, Hij is eraan gestorven voor ons. Alles heeft Hij gegeven. Zijn antwoord aan de Vader en aan ons was volkomen in woord en in daad. Bedroefd vraagt Hij zich dan ook af ‘Mijn volk, wat had ik nog meer moeten doen’, zoals we zingen in de Improperia van Goede Vrijdag. In Hem zien wij de wil van de Vader en het heldere antwoord van de Zoon, maar ook de kracht van de heilige Geest! In ons doopsel zijn wij één geworden met Christus en hebben wij de heilige Geest ontvangen die in Hem is en in de Vader om die eenheid te kunnen beleven. Onze bekering gaat verder dan het zoeken van wat billijk is voor onszelf en voor anderen, wij hebben in ons doopsel een ommekeer gemaakt om de nieuwe mens helemaal te zijn. De Rijk Gods mens die zich helemaal overgeeft aan Gods wil en die in de kracht van de heilige Geest die wil volbrengt.

Met vallen en opstaan, dat is zeker; met heel veel geduld en barmhartigheid vanwege de Vader, nog zekerder; maar gedreven en vurig door de Geest, onstuitbaar het Rijk Gods tegemoet.

Dat wij gedoopt zijn met de heilige Geest en met vuur, kunnen wij tonen in onze vriendelijkheid. Paulus maant ons aan om daarin te overdrijven zodat het een kenmerk wordt van wie wij zijn. Misschien is dat alvast een heel concrete en haalbare mogelijkheid om in ons leven met anderen de vriendelijkheid grenzeloos te laten zijn. Het vervult ons en allen met vreugde, de vreugde van deze Gaudete-zondag! De vreugde omdat de Heer bij ons is en straks opnieuw zal geboren worden om onze vreugde te voltooien, de vreugde die God zelf uitjubelt over ons.

De vreugde die wij in onze vriendelijkheid kunnen tonen, de vreugde die wij ook kunnen delen door armen van dichtbij te steunen bijvoorbeeld vandaag via de acties van Welzijnszorg. Vaak reageren we vertwijfeld en vergoelijkend: ‘Wat kunnen wij daaraan doen?’. Wel, het antwoord van Johannes de Doper is duidelijk: ‘Geef de helft’ en dat van Jezus: ‘Geef alles’. Met de helft wordt ons verlangen naar bekering duidelijk, met alles het Rijk Gods.

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond