Zalige Kerst!

22 december 2021

Categorie: default - Reageer

 

Zalige Kerst

De geboorte van de zoon van God verloopt temidden van beperkingen. In een andere plaats – Betlehem - in een andere streek - Judea -  omwille van de volkstelling die gehouden werd. Geen plaats in de herberg, geen familie of vrienden op kraambezoek, maar herders. Geen kindje in een zorgvuldig gekozen wiegje, maar Gods kind in een kribbe, gewikkeld in doeken. En straks op de vlucht omdat het Kind een bedreiging vormt voor de machthebbers. Heel het evangelie door op de vlucht voor al wie het Kind niet aanneemt. En na alle vluchten het kruis en de dood.

 

En ondertussen zien wij een hele hoop lieve mensen, eenvoudige mensen, gelovigen zonder aanzien, zonder macht die het Kind wél graag zien, die het Licht wel ontvangen en in dat licht het leven, nieuw leven, altijd opnieuw leven, eeuwig leven. Maria en Jozef, de herders, de wijzen uit de heidenvolken, de oude Simeon en de nog oudere Hanna, de apostelen, de blinde, de lamme, de melaatse, de bezetene, de zondaar, de tollenaar, de overspelige vrouw, de zieke schoonmoeder van Petrus, de talloze zieken en zondaars en Martha en Maria Magdalena… Hun aantal groeit doorheen het evangelie en neemt weer af wanneer de Redder van de wereld zijn zending vervult op het kruis. Begin en einde van van het leven van de Mensenzoon zijn zo anders, zo beperkt in de ogen van de mensen, zo kwetsbaar en juist daarom zo waarachtig, echt en geloofwaardig.

Het is de tweede kerst die wij vieren in de pandemie die onze samenleving en onze wereld in de greep houdt. Een kerst die opnieuw gekenmerkt wordt door beperkingen. Beperkingen die ons klein maken, machteloos, krachteloos. Voor God was de beperking geen inperking om te tonen wie Hij is en wie wij voor Hem zijn. Voor God was de beperking van toen en is die van nu geen reden om zijn menslievendheid op te sluiten in zichzelf! Die gave zien en ontvangen in alle echtheid en waarachtigheid vraagt eenvoud en nederigheid, bereidheid en gevoeligheid. We zien het bij allen die Gods menslievendheid hebben gezien en ervaren tussen de kribbe en het kruis.

Machtigen en krachtigen, mensen die leven in de onbeperkheid of die iedere beperkheid virtuoos omzeilen, hebben God niet nodig. Ze verheffen zichzelf tot een god desnoods ten koste van anderen. Ze slaan niet op de vlucht, ze laten anderen vluchten. Ze hebben paleizen en bewaakte, verzekerde, beveiligde verblijfplaatsen en hangen niet af van de gastvrijheid van een stal. Ze hebben machtige ‘vrienden’ die hen bezoeken en met geschenken overladen. Ze hebben alles… behalve oog en hart voor Gods liefde voor hen en voor alle mensen.

Armen en wie uitgesloten worden, vluchtelingen en vernederden, zieken en gewonden, gekwetsen en misbruikten… zij hebben niets… maar wel een hart dat opengaat om Gods genade te ontvangen, de genade van de grenzeloze liefde die niet afhangt van wat ik kan of heb, maar van wie ik ben sedert kerstmis: Gods veelgeliefde kind.

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond